čeština English

Jaroslav Valečka

 

Tisková zpráva

 

JAROSLAV VALEČKA / Záření města

4. 7.– 31. 8. 2019

vernisáž 4. 7. od 17:00, vystoupí Jana Vávrová (zobcová flétna) a Monika Chmelařová (klavír)

Městské muzeum Králíky Velké nám. 365, 561 69 Králíky

Otevírací doba:

pondělí–sobota 9–11:30, 12:30–16, neděle 12:30–17

Telefon: 465 631 117

 

Výstava s názvem Záření města představuje autorovu tvorbu za poslední dva roky.

 

Kurátorka a kunsthistorička Rea Michalová o autorově tvorbě píše:

Malířská tvorba Jaroslava Valečky (narozeného 27. 10. 1972) se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes.

Síla Valečkových obrazů spočívá ve vynikající práci s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Propojení malířské virtuozity s intenzivním, velmi působivým obsahem staví Jaroslava Valečku na jednu z předních pozic současné mladší umělecké scény.

 

JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v Praze, v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí.

Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Galerie výtvarných umění Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Festung Koenigstein Gmbh (Německo), GASK Kutná Hora, Galerie Klatovy – Klenová a mnohé další). Malíř je členem mezinárodního stuckistického hnutí a zúčastnil se mnoha výstav v Čechách i zahraničí. V roce 2015 vyšla autorova monografie s předmluvou světoznámého kritika Edwarda Lucien-Smithe.

 

KONTAKTY

 

JAROSLAV VALEČKA +420 737 824 895    

 

jaroslav.valecka@centrum.cz

 

tisková zpráva, obrazy v kvalitě pro tisk a další informace

 

www.valecka.eu/tisk 

 

https://www.muzeumkraliky.cz/ 

 

 


 

 

Malířská tvorba Jaroslava Valečky (narozeného 27. 10. 1972) se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes.

Síla Valečkových obrazů spočívá ve vynikající praci s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Propojení malířské virtuozity s intenzivním, velmi působivým obsahem staví Jaroslava Valečku na jednu z předních pozic současné mladší umělecké scény.

 

 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,

historička umění

 


 

 

Obrazy v tiskové kvalitě (300dpi) pro stažení:

 


Jaroslav Valečka - fotoportrét

 

 

 

 

 


Člun, 2016, 110 x 170 cm, olej na plátně

 

 

 

 

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

 

 

 

 

Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně
Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně

 

Hořící maska, 2018, 110 x 80 cm, olej na plátně
Hořící maska, 2018, 110 x 80 cm, olej na plátně