čeština English

Jaroslav Valečka

Na jaře tohoto roku byla malíři Jaroslavu Valečkovi prokázána velká pocta uvedením jeho jména  v publikaci Umělecká hnutí po roce 1945 (Movement in Art since 1945), kterou vydalo z pera renomovaného teoretika Edwarda Lucie-Smitha londýnské nakladatelství Thames and Hudson. Kniha, zahrnující 300 klíčových vizuálních děl z poválečných let 20. století, počínaje Jacksonem Pollockem, přes Banksyho, Ai Weiweiho až po Damiena Hirsta, má učebnicový charakter a Valečku uvádí v kontextu malířského hnutí “stuckismu“ (přel. „zaseknutí“) spolu s Joem Machinem a Jiřím Hauschkou jako jednoho ze tří hlavních představitelů. Tento významný teoretik rovněž v roce 2015 napsal úvodní slovo k autorově monografii.

I díky této skutečnosti bylo jeho dílo zařazeno do aukce., která se uskuteční od 5. do 11. listopadu 2020 on-line. Mezi dalšími českými umělci, jejichž díla se v aukci objeví, jsou například Jan Kaplický, Václav Špála či. Mikuláš Medek.

 

 

Jaroslav Valečka (nar. 1972) patří k úspěšným malířům střední generace. Vystudoval pražskou AVU a absolvoval četné zahraniční stáže. Jeho díla jsou zastoupena ve významných galeriích, jako např. Národní galerie v Praze, GASK Kutná Hora.

Valečkovo malířské dílo je zasvěceno především krajinomalbě a figurálním kompozicím. Vychází z tradice expresionismu a věcně pojímaného symbolismu, je postavené na sugestivních významových symbolech, magické barevnosti a citlivé práci se světelnými kontrasty. Malíř se systematicky zabývá krajinou severních Čech (Lužických, Jizerských hor a  Českého středohoří v bývalých Sudetech), kde strávil dětství. Zapůsobilo na něj, jak tuto oblast poznamenaly neblahé osudy místních obyvatel většinou německé národnosti, kteří po 2. světové válce nejprve podléhali nucenému odsunu. Ti, kteří zůstali, pak v době normalizace 70. let zase trpěli přítomností sovětských okupačních vojsk. Také proto Edward Lucie-Smith o malíři, prohlásil, že vyjadřuje výmluvnou formou pohnutou minulost jedné oblasti světa, to, co kdysi římský básník Vergilius nazval “lacrimae rerum”– “slzami věcí”.

 

V aukci je zastoupen obraz Let, olej na plátně, 150 x 140 cm, z roku 2015, který zpodobňuje autorovu vzpomínku, kdy si jako malý kluk hrál na letce a spolu s kamarády vytvořil papírovou figurku, kterou zavěsil na balónky a kochal se pohledem, jak letí.

 

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/20th-century-art-a-different-perspective/fly

 

Zdroj Armagazin.eu