čeština English

Jaroslav Valečka

Malířská tvorba Jaroslava Valečky (narozeného 27. 10. 1972) se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes.

Síla Valečkových obrazů spočívá ve vynikající praci s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Propojení malířské virtuozity s intenzivním, velmi působivým obsahem staví Jaroslava Valečku na jednu z předních pozic současné mladší umělecké scény.

 

 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,

historička umění a kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

 


 

Tisková zpráva:


 

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg  Dr.-Johann-Maier-Straße 5, 93049 Regensburg Tel.+ 49 (0)941 29714-0, info@kog-regensburg.de Út-Ne 10-17, čt 10-20, 6 € / 4 €

 

GEGENSTAND : WIDERSTAND  („Předmět: Rezistence“)

 

U příležitosti 150. výročí narození grafičky a sochařky Käthe Kollwitzové (1867Koenigsberg / Prusko  - 1945 Moritzburg), která neúnavně bojovala proti vykořisťování a útlaku, připravilo umělecké sdružení Künstlergilde e. V. výstavní projekt s názvem „ Gegenstand: Widerstand“ („Předmět: Rezistence“.) Sdružení, které bylo založeno roku 1948 v poválečném Německu jako celostátní spolek vysídlených umělců (výtvarníků, spisovatelů a hudebníků), reaguje na prudce se zhoršující geopolitickou situaci uměleckými prostředky. Výstava prezentuje kromě členů sdružení také díla přizvaných umělců z více zemí Evropy. Z nejslavnějších zmiňme Daniela Spoerri (*1930, CH), Christiana Ludwiga Attersee (*1940, A) či Maxe G. Kaminski (*1938, DE). Z českých autorů jsou zastoupeni umělci projektu „Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom“ David Saudek (*1966), Jaroslav Valečka (*1972) a Martin Káňa (*1975).

 

 


 

 

Obrazy v tiskové kvalitě (300dpi) pro stažení:

 


Jaroslav Valečka - fotoportrét

 

Zamrzlé jezero, 2011, 110 x 210 cm, olej na plátně

 

Závrať, 2012, 130 x 150cm, olej na plátně

 


Krysy, 2012, 75 x 120 cm

 


Skleněná rakev, 2012, 95 x 95 cm

 

Myši, 2013, 100 x 170 cm, olej na plátně
Myši, 2013, 100 x 170 cm, olej na plátně

 

Velká zima, 2013, 110 x 190 cm, olej na plátně
Velká zima, 2013, 110 x 190 cm, olej na plátně

 

Meteor, 2013, 138 x 201 cm
Meteor, 2013, 138 x 201 cm

 

Noční motýli, 2014, 170 x 180 cm
Noční motýli, 2014, 170 x 180 cm

 

Dno, 2014, 130 x 115 cm, olej na plátně

 

Mrtvá holka, 2015, 140 x 125 cm, olej na plátně

 

Viselec, 2014, 170 x 125 cm, olej na plátně

 

Cikáda, 2014, 60 x 100 cm, olej na plátně

 


Pouť, 2013, 125 x 200 cm, olej na plátně

 


Mrtvá dáma, 2016, 70 x 100 cm, olej na plátně

 


Člun, 2016, 110 x 170 cm, olej na plátně

 


Letadlo, 2016, 100 x 200 cm, olej na plátně

 


Ostrovy, 2016, 100 x 200 cm, olej na plátně

 


Tanečnice, 2016, 100 x 95 cm, olej na plátně

 

Kulový blesk, 2016, 100 x 135 cm

 

Mlha, 2016, 150 x 120 cm, olej na plátně

 

Netopýr, 2016, 60 x 115 cm, olej na plátně

 

Noční město, 2016, 110 x 200 cm, olej na plátně

 

Padáky, 2016, 150 x 200 cm, olej na plátně

 

Polární záře, 2016, 110 x 200 cm, olej na plátně

 

Závrať, 2016, 170 x 120 cm, olej na plátně

 

Strážci odkazu, 2017, 125 x 100

Strážci odkazu, 2017, 125 x 100

 

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

 

Dáma, 2017, 120 x 100

Hadí žena, 2017, 120 x 100

 

Kouzelný vrch, 2017, 120 x 200

Kouzelný vrch, 2017, 120 x 200