čeština English

Jaroslav Valečka

                                                                                                                                                                                                                                                               

Tisková zpráva: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaroslav Valečka / Pictura Obscura

 

10. 6. – 30. 8. 2020

Vernisáž 9. 6. 2020 od 17 hodin

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Čsl. armády 1360/35, Most 

Otevřeno denně kromě pondělí od 12:00 do 18:00 hodin,  So – Ne: 10:00 – 18:00 hodin
Svátek: 5. 7. 2020: 10:00 – 18:00 hodin

 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v nových galerijních prostorách samostatnou výstavou tvorbu malíře Jaroslava Valečky. Ta je bytostně spojena s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí.

 

Jaroslav Valečka je jedním z nejvýraznějších domácích představitelů mezinárodního stuckistického hnutí. To ho již samo určuje jako osobitého a nezávislého tvůrce, který si hledá cestu ke svému divákovi neotřelostí a hloubkou sdělení svých obrazů. Srozumitelností formy a využitím klasických malířských technik a postupů, které jsou programovým základem jeho díla, dokáže bez zbytečných slov vyjádřit „temné“ stránky lidského bytí. V době, kdy je tendence zjednodušovat sdělení do beztvarých zkratek a znaků, vypráví Jaroslav Valečka příběhy. Příběhy především o nás, protože citlivě vstřebává vše, co jej obklopuje, ať je to krajina a člověk nebo člověk v krajině. Nic z toho však není popisem na prázdno a malíř s námi o všem, co vidí a vnímá, intenzivně komunikuje. Ve své komunikaci jde pod povrch krajiny i člověka a dává tak prostor pro vzájemnou existenciální debatu, kde hraje klíčovou roli sepětí člověka s krajinou a pocity lidského nitra.

 

V díle Jaroslava Valečky se trvale promítá „krajina dětství a dospívání“. Je to drsné a zároveň poeticky krásné prostředí severních Čech. I ten, kdo nepoznal tento kraj kontrastů, zůstává malířským přepisem krajiny a člověka tohoto regionu fascinován. Bytostné propojení a pochopení tragických dějin pohraniční oblasti je v jeho díle obdivuhodné. Vystihuje je modelací, světlem i barvou. „Temnota“ je téměř vždy rozbita září, ať odněkud přichází či ji něco vysílá. Je to jako záře naděje, která rozbije i tu největší temnotu. Severočeské pohraničí je především krajinou hor s těžkým životem protkaným mnohdy hororovými zkazkami. Je to místo, kde člověk nejvíce pozná své sepětí s krajinou a závislost na ní. Z ní vyrůstá, v ní žije i umírá.

 

Prezentované dílo Jaroslava Valečky je doplněno sbírkovými předměty Oblastního muzea a galerie v Mostě. Předměty z regionu postiženého ztrátou vlastní identity jsou tak umocněna jeho sdělení a volání po naději. Ochranou a péčí o zdejší dědictví, které bylo mnohdy zcela zlikvidováno, dáváme naději na kontinuitu vlastní minulosti a vyprávění pravdivého příběhu o nás všech.

 

Kurátoři výstavy: Jitka Šrejberová a Adam Hnojil

Grafické řešení: Marek Jodas

Technické řešení: Artpartners

 

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí)/15 Kč snížené (studenti a senioři)

Kontakt pro novináře: Jitka Klímová, +420 725 007 315, klimova.j@omgm.cz

 

Další informace a doprovodné programy k výstavě: www.muzeummost.cz,  https://www.facebook.com/mostmuzeum/

 


 

Tisková zpráva

 

Čeští malíři v anglické učebnici

 

 


 
Jen málokdy se stane, aby se současní čeští malíři objevili v anglicky psané učebnici.
 
Jiřímu Hauschkovi a Jaroslavu Valečkovi se to povedlo. V tomto čase vychází kniha jednoho z nejslavnějších britských kunsthistoriků Edwarda Lucien Smithe  Movements in art since 1945 (v českém překladu Umělecká hnutí po roce 1945). Tuto publikaci vydalo nakladatelství Thames and Hudson.

 

Tento klasický úvod do vizuálního umění od roku 1945 byl poprvé od roku 2001 revidován, aktualizován a doplněn. Jsou shrnuty pohyby, trendy a jednotliví umělci od abstraktního expresionismu až po současnost, jako je pop art, konceptuální umění, performance, minimální umění, neexpresionistické a figurativní malby, Young British artists a globalizovaná umělecká scéna dvacátého prvního století. Nová kapitola o umění od roku 2000 zahrnuje diskusi o dílech Banksyho a Ai Weiweiho, jakož i nejnovější trendy v umění z Ruska a východní Evropy.


Edward Lucie-Smith píše s mimořádnou jasností a silným smyslem pro vyprávění, demystifikuje práci desítek umělců a odhaluje, jak se umělecký svět interagoval a globalizoval. Téměř 300 obrazů klíčových uměleckých děl sahá od obrazů Jacksona Pollocka přes graffiti z osmdesátých let v New Yorku, landart sedmdesátých let až po současné malby z Číny a videa z Japonska. Kniha je stejně globální, jako umění se stalo v 21. Kniha je chápána nejen jako úvod od světa umění, ale jako učebnice pro umělecké školy.
 
Pro českého čtenáře je zajímavá zejména tím, že v části pojednávající o stuckismu, se objevují pouhá 3 jména (Joe Machine, Jiří Hauschka a Jaroslav Valečka).
 
Stuckismu je hnutí, které vzniklo roku 1999 jako jakýsi umělecký odboj proti v té době dominujícímu konceptu. Stuckisté hlásali návrat k tradičně chápané, zejména expresivní malbě. Česká pobočka vznikla poměrně záhy v roce 2004 a čeští stuckisté se zúčastnili mnoha stěžejních výstav v Londýně.
 
V této souvislosti je velmi zajímavé že Edward Luce Smith, mimo jiné autor legendární knihy Art today, napsal i úvodní text ke katalogu výstavy Enemies of Art roku 2013, které se  Jaroslav Valečka a Jiří Hauschka účastnili a  v roce 2015 vyšla z jeho pera výpravná monografie Jaroslava Valečky.

 

Po dlouhé době se čeští malíři objevují ve společnosti největších jmen současného umění, jako je Banksy, Damien Hirst, Peter Doig a další.

 

 


 

 

Obrazy v tiskové kvalitě (300dpi) pro stažení:

 


Jaroslav Valečka - fotoportrét

 

 

 

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

 

 

 

 

Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně
Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně

 

 

 

Delirium, 100 x 70 menší
Delirium, 100 x 70 cm, olej na plátně

 

Zlatý hřeb, 100 x 70 menší
Zlatý hřeb, 100 x 70 cm, olej na plátně

 

Noc, 150 x 100 menší
Noc, 150 x 100 cm, olej na plátně

 

Hory, 2018, 120 x 210 menší
Hory, 2018, 120 x 210 cm, olej na plátně

 

Let, 1250 x 210 cm menší
Let, 125 x 210 cm , olej na plátně