čeština English

Jaroslav Valečka

Tisková zpráva

 

JAROSLAV VALEČKA /Bílá pustina

5. – 29. listopadu 2019

vernisáž 4. listopadu v 18.00

Galerie Toyen

Milešovská 1

Praha 3, 130 00

Otevřeno: pondělí a středa 9-19 hodin,

úterý, čtvrtek a pátek 9-16 hodin

Kurátorka: PHDr. Rea Michalová

Výstava s názvem „ Bílá pustina“ představuje autorovu tvorbu za poslední 2 roky.

Kurátorka Rea Michalová ve svém textu k výstavě píše:

 

Malířská tvorba Jaroslava Valečky (narozeného 27. 10. 1972) se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes.

Síla Valečkových obrazů spočívá ve vynikající práci s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Propojení malířské virtuozity s intenzivním, velmi působivým obsahem staví Jaroslava Valečku na jednu z předních pozic současné mladší umělecké scény.


JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí.

 

Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Galerie výtvarných umění Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Festung Koenigstein, Gmbh, Německo, GASK Kutná Hora, Galerie Klatovy – Klenová a mnohé další). Malíř je členem mezinárodního stuckistického hnutí, zúčastnil se mnoha výstav v Čechách i zahraničí a v roce 2015 vyšla autorova monografie s předmluvou světoznámého kritika Edwarda Lucien-Smithe.

KONTAKTY

JAROSLAV VALEČKA +420 737 824 895    

 jaroslav.valecka@centrum.cz

                                              

tisková zpráva, obrazy v kvalitě pro tisk a další informace

 

www.valecka.eu/tisk 

 

www.galerietoyen.cz

 


 

 

Obrazy v tiskové kvalitě (300dpi) pro stažení:

 


Jaroslav Valečka - fotoportrét

 

 

 

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

 

 

 

 

Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Oko, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně
Ohnivá linie, 2018, 100 x 135 cm, olej na plátně

 

Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně
Tichá noc, 2018, 140 x 150 cm, olej na plátně

 

 

 

Delirium, 100 x 70 menší
Delirium, 100 x 70 cm, olej na plátně

 

Zlatý hřeb, 100 x 70 menší
Zlatý hřeb, 100 x 70 cm, olej na plátně

 

Noc, 150 x 100 menší
Noc, 150 x 100 cm, olej na plátně

 

Hory, 2018, 120 x 210 menší
Hory, 2018, 120 x 210 cm, olej na plátně

 

Let, 1250 x 210 cm menší
Let, 125 x 210 cm , olej na plátně