čeština English

Jaroslav Valečka

Malířská tvorba Jaroslava Valečky (narozeného 27. 10. 1972) se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes.

Síla Valečkových obrazů spočívá ve vynikající praci s barvou a světlem. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu. Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Propojení malířské virtuozity s intenzivním, velmi působivým obsahem staví Jaroslava Valečku na jednu z předních pozic současné mladší umělecké scény.

 

 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,

historička umění a kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

 


 

JAROSLAV VALEČKA / MLČENÍ


 

 

 

4. května-27. května 2017

vernisáž 3. května v 18.00

VSTUP VOLNÝ

GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1, Otevřeno úterý – pátek 10.00–12.00, 13.00–18.00, sobota 10.00–14.00.

Kurátor: Adam Hnojil


 

 

Výstava s názvem MLČENÍ prezentuje 20 uměleckých děl, které jsou výsledkem Valečkovy činnosti posledních dvou let. Pokračuje v rozvíjení sudetské tématiky, která prostupuje jeho dílem posledních 20 let, čímž se řadí k několika málo umělcům, kteří vytváří těmto regionům se ztracenou historickou pamětí novou originální identitu. Valečka nesporně patří k nejzajímavějším představitelům českého imaginativního umění. Jeho spontaineta je od počátku korigována precizním myšlením. Tato racionální složka je však zpětně korigována výraznou výtvarnou představivostí. Spojení rozumu a citu se se promítá do konečné podoby jeho děl v absurdních a přece hluboce poetických skladbách, jež jsou výsledkem jeho osobité imaginace. Poučen tradicí citlivě reaguje na expresionismus a romantismus. Celá jeho tvorba se vyznačuje vnitřní kontinuitou vždy přítomné fantaskní složky, prostupující metaforickým obsahem skrze celou jeho tvorbu. Absurdita nejrůznějších spojení jen podtrhuje vyznění obrazových celků. Umělec rozvíjí především několik syžetů, které variuje do tajemných melancholických hloubek, které diváka oslovují působivou barevnou škálou, kompaktností a příběhy, jejichž nejasný a zneklidňující děj uchvátí každého, kdo nepohlíží na umění jako na zábavu, která ho má vytrhnout z nudy všedního dne.

 

 


JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí.

 

Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova Jihočeská galerie, Festung Koenigstein, Gmbh, Německo, Galerie Klatovy – Klenová, GASK Kutná Hora a mnohé další).

 

 

 

 

KONTAKTY

 

JAROSLAV VALEČKA +420 737 824 895      

 

      jaroslav.valecka@centrum.cz        

 

ADAM HNOJIL +420 778 435 988 

 

     hnojil@gmail.com

 

 


 

 

Obrazy v tiskové kvalitě (300dpi) pro stažení:

 


Jaroslav Valečka - fotoportrét

 

Zamrzlé jezero, 2011, 110 x 210 cm, olej na plátně

 

Závrať, 2012, 130 x 150cm, olej na plátně

 


Krysy, 2012, 75 x 120 cm

 


Skleněná rakev, 2012, 95 x 95 cm

 

Myši, 2013, 100 x 170 cm, olej na plátně
Myši, 2013, 100 x 170 cm, olej na plátně

 

Velká zima, 2013, 110 x 190 cm, olej na plátně
Velká zima, 2013, 110 x 190 cm, olej na plátně

 

Meteor, 2013, 138 x 201 cm
Meteor, 2013, 138 x 201 cm

 

Noční motýli, 2014, 170 x 180 cm
Noční motýli, 2014, 170 x 180 cm

 

Dno, 2014, 130 x 115 cm, olej na plátně

 

Mrtvá holka, 2015, 140 x 125 cm, olej na plátně

 

Viselec, 2014, 170 x 125 cm, olej na plátně

 

Cikáda, 2014, 60 x 100 cm, olej na plátně

 


Pouť, 2013, 125 x 200 cm, olej na plátně

 


Mrtvá dáma, 2016, 70 x 100 cm, olej na plátně

 


Člun, 2016, 110 x 170 cm, olej na plátně

 


Letadlo, 2016, 100 x 200 cm, olej na plátně

 


Ostrovy, 2016, 100 x 200 cm, olej na plátně

 


Tanečnice, 2016, 100 x 95 cm, olej na plátně

 

Kulový blesk, 2016, 100 x 135 cm

 

Mlha, 2016, 150 x 120 cm, olej na plátně

 

Netopýr, 2016, 60 x 115 cm, olej na plátně

 

Noční město, 2016, 110 x 200 cm, olej na plátně

 

Padáky, 2016, 150 x 200 cm, olej na plátně

 

Polární záře, 2016, 110 x 200 cm, olej na plátně

 

Závrať, 2016, 170 x 120 cm, olej na plátně

 

Strážci odkazu, 2017, 125 x 100

Strážci odkazu, 2017, 125 x 100

 

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

Mlčení, 2016, 170 x 120 cm

 

Dáma, 2017, 120 x 100

Hadí žena, 2017, 120 x 100

 

Kouzelný vrch, 2017, 120 x 200

Kouzelný vrch, 2017, 120 x 200