čeština English

Jaroslav Valečka


 

Stručná historie stuckismu        

V létě 1999 vydali londýnští malíři Billy Childish a Charles Thompson manifest stuckismu. Název pro nové umělecké hnutí odvodili od anglického slova stuck, kterým konceptualistka Tracey Emin, jedna z nejslavnějších představitelek brit artu, označila jejich malby. Stalo se tak během hádky, kdy Tracey Emin proslulá konfliktním vystupováním, chtěla tímto slovem naznačit, jak výtvarníci ve svém uměleckém vývoji přešlapují na místě a nejsou schopni přijít s novými myšlenkami. Útok Tracey Emin v sobě měl značně osobní osten. V 80. letech byla milenkou Billyho Childishe, který ji ještě před rozchodem stihl přivést na uměleckou dráhu. Shodou okolností byla Emin nedlouho po založení stuckistického hnutí nominována na Turnerovu cenu.

Původní manifest stuckismu obsahoval mimo jiné radikální věty Umělec, který nemaluje, není umělec a Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění. Autoři tím jasně vyjádřili dva základní principy stuckismu.


Za prvé jednoznačnou preferenci malby jako výtvarného vyjadřovacího prostředku, za druné odpor vůči konceptuálnímu umění v širším slova smyslu, které umožňuje, aby byl za umělecké dílo pokládán obyčejný předmět jen proto, že jej za umělecké dílo prohlásí kritikou uznávaný výtvarník. Postupem času se čistě malířské hnutí rozšířilo i o sochaře a grafiky. Stuckistické hnutí se záhy rozšířilo do celého světa a dnes existuje ve více než 50 zemích přes 200 poboček. Hlavní důraz tvorby stuckistů je soustředěn na klasickou zobrazivou a figurální tvorbu, jak v soše, tak v malbě.

Stuckismus se etabloval na samém konci devadesátých let, kdy galerie byly doslova přeplněny konceptuálním uměním, videoartem a malbě se prorokoval brzký zánik. Uplynulá dekáda dala stuckistům víceméně za pravdu, malba nezanikla, obrazy se nadále vystavují a obrazy jsou stále hybatelem zejména soukromých galerií. Někteří stuckisté se stali významnými postavami britské umělecké scény (zejména Billy Childish a Joe Machine), Charles Thomson je považován za osobu, která má co říci k situaci na umělecké scéně a je často zván do různých diskusních pořadů a debat.

 
Charles Thomson

 

Stuckismus ve Velké Británii

 

Původní stuckistická skupina, která vznikla v Londýně v roce 1999 čítala 13 členů, mezi známá jména britské umělecké scény patří kromě zakladatele Charlese Thomosna, Ella Guru, Joe Machine, Eamon Everall a Paul Harvey.

V duchu tradic končícího století vystoupilo na veřejnost obsáhlým manifestem, který definoval jeho zásady a cíle. V duchu století nastupujícího si stuckisté zřídili internetové stránky, s jejichž pomocí se stávají asi nejrychleji se rozvíjejícím uměleckým hnutím současnosti.
 
Stuckisté uspořádali celou řadu výstav, z nichž asi nejznámější byla výstava na bienále v Liverpoolu roku 2004 s názvem Punk Victorian. Britští stuckisté se proslavili také svými demonstracemi proti Turner prize, kterou pořádají každoročně před galerií Tate Britain v Londýně.Mezi významné podporovatele stuckismu se v posledních letech zařadil i jeden z nejznámějších anglicky mluvících kunsthistoriků a propagátorů moderního umění Edward Lucien Smith (v českém prostředí známý zejména svoji knihou Art today), který zahajoval a svojí esejí doplnil některé britské výstavy a katalogy. Sám v předmluvě ke knize Stuck between Prague and London napsal „Stuckismus se stal, ať se nám to líbí nebo ne, čtvrtou dimenzí současného umění“

  

Demonstrace proti Turner prize v Londýně

Stuckismus v České republice

 

V roce 2004 vznikla i česká odnož stuckistického hnutí s názvem Prague - stuckists. K prvním členům skupiny patřili kunsthistorik Robert Janás, malíři Martin Salajka, Jan Spěváček, Lukáš Orlita, Jaroslav Valečka, Jiří Hauschka a další, V roce 2010 se ke skupině přidala Markéta Urbanová a Jaromír 99.  Česká skupina byla od začátku velmi aktivní a zorganizovala mnoho výstav. Jedna z prvních větších výstav se uskutečnila v obnoveném Topičově salonu v Praze v roce 2007. Aktivní byli i jednotliví členové  ve spolupráci s anglickou částí stuckistů, mimo jiné se zúčastnili významných výstav Enemies of Art, Stuckism- Elizabethian avantgarde a Stuck in the Emotional Lanscape v Londýně v letech 2010 - 2011. Posledně jmenovanou doprovodil katalog s předmluvou Charlese Thomsona.

 

V roce 2012 po řadě osobních sporů byla ze skupiny vyloučena, nebo odešla většina členů. Část  opustila stuckismus úplně, část pokračovala v nově vzniklých Central Europe stuckists. První akcí nově vzniklé skupiny byla výstava STUCK between Prague and London v Nolias Gallery v Londýně. Tuto výstavu doprovodil výpravný katalog s předmluvou E. Lucien-Smithe z lonýnského nakladatelství Victoria Press. Koncem roku 2013 proběhla v Městské galerii v Pardubicích výstava Stuck in Pardubice, která v České republice vůbec poprvé představila nejen členy skupiny, ale zejména práce zakladatele hnutí Charlese Thomsona a Paula Harvey.

 

Další výstavou byla STUCK!! v pražské galerii Vltavín, doprovázená stejnojmenným katalogem s předmluvou významné české kunsthistoričky a spisovatelky Kateřiny Tučkové.

 

V roce 2015 proběhla velmi důležitá výstava Stuckism remodernising the Mainstream v galerii Sudio 3 na půdě University of Kent v Canterburry, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších britských universit. Výstava, kterou zahajovali kunsthistorici Alan Kirby, Graham Pooke a Edward Lucien- Smith představila výběr 40 umělců z Velké Británie, USA, Řecka, Pákistánu, Německa a České republiky. Ze skupiny Central Europe stuckists se jí zúčastnili Jiří Hauschka, Markéta Urbanová a Jaroslav Valečka.

 

V roce 2020 vyšla kniha Edwarda Lucien Smithe  Movements in art since 1945 (v českém překladu Umělecká hnutí po roce 1945). Tuto publikaci vydalo nakladatelství Thames and Hudson. Tato zásadní publikace, která slouží i jako učebnice pro střední a vysoké umělecké školy je zajímavá zejména tím, že v části pojednávající o stuckismu, se objevují pouhá 3 jména (Joe Machine, Jiří Hauschka a Jaroslav Valečka).


Výstava Stuck in the emotional landscape v londýnské Red gate gallery.
 
Katalog výstavy Stuck in the Emotional Landscape.
Vernisáž výstavy v Nolisas11 gallery, zleva Jaroslav Valečka, Jiří Hauschka, Edward Lucien-Smith a Edgeworth Johnstone.

Seznam stuckistických výstav:

 

2006 - Morbidní romance, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2007 - Uvízli v listopadu, Topičův salón, Praha
2008 - Uvízli v listopadu II., Galerie Dolmen, Brno

2010 - Stuckisté a hosté, Galerie 21.století, Praha
2010 - Soukromé krajiny, Galerie Diamant, Praha
2011 - Prague-stuckists, Výstavní síň Chrudim
2011 - Enemies of Art, Lauderdale house, London
2011 - Stuck in the Emotional Landscape, Red gate gallery, London
2012 - Stuckists tarot show, Insligton Art Factory London

2012 - Stuckists: Elizabethian Avant-Garde, Bermondsey Project, London
2013 - STUCK Between Prague and London, Nolias11 gallery, London
2013 - STUCK in Pardubice, Městská galerie Pardubice
2014 - The Stuckists, Explorers and Inventors, Phoenix, USA

2014 - The Stuckists, C3 Gallery, Tempe, Arizona, USA

2014 - STUCK!! Galerie Vltavín, Praha

2015 - Stuckism remodernising the Mainstream, Sudio 3 Gallery, Kent

2017 - The Stuckists, Cass Art Inslington, London

 


Seznam katalogů a publikací se stuckistickou tematikou:

 

2007 Stuck in the November, Topičův salon, Praha
2008 Stuck in the November II., Galerie Dolmen Brno
2009 Stuckism international, Victoria press, London
2011 Prague stuckists, Výstavní síň Chrudim
2011 Enemies of Art, Lauderdalehouse, London
2011 Stuck in the emotional landscape, Victoria press, London
2012 Species periclitata (Ohrožený druh), Art pro gallery, Praha

2012 Stuckists Tarot Cards, London
2013 STUCK between Prague and London, Victoria press, London
2013 STUCK in Pardubice, Městská galerie Pardubice

2014 STUCK!! Galerie Vltavín, Praha

 

 

Katalog STUCK between Prague and London z Nakladatelství Victoria press s předmluvou Edwarda Lucien-Smithe.

 

 

Odkazy:

 

www.stuckism.com

 

Enemies of Art na CT 24

 

Katalog STUCK in the emotional Landscape

 

Výstava STUCK in the emotional Landscape

Výstava species periclitata v České televizi

 

Stuckisté a hosté v Českém rozhlase

 

Výstava species periclitata v Lidových novinách

 

Charles Thomson Video

 

Edward Lucien-Smith zahajuje výstavu  v Nolias11 gallery video

STUCK between Prague and London video

 

STUCK !! rozhovor Karla Oujezdského s kurátorkou Kateřinou Tučkovou na Českém rozhlase

Kniha Movements in Art since 1945