čeština English

Jaroslav Valečka

 

Kateřina Tučková
Výtvarné okénko 50/2007

V pražské Galerii Vernon na ulici Janovského právě probíhá výstava nových prací malíře Jaroslava Valečky. Autor patří mezi zajímavé představitele současné mladší generace.

Taje Jaroslava Valečky
V pražské Galerii Vernon na ulici Janovského právě probíhá výstava nových prací malíře Jaroslava Valečky. Autor patří mezi zajímavé představitele současné mladší generace. Je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, stáží v Německu, je nositelem Ceny Sorosovy nadace a Hlávkovy nadace a členem české odnože Stuckistů. Patří mezi výtvarníky, jejichž malba pokračuje v klasické linii figurální a krajinářské. Pracuje s výrazem, který se vyznačuje vysokou mírou expresivity, podané však pečlivým, čistým způsobem, balancujícím na hraně naivizujícího zjednodušení. Dá-li se pro jeho tvorbu hledat předobraz, tak v rámci figurace vede cesta jednoznačně k dílu Edvarda Muncha. Jeho tvorba se štěpí do dvou tematických okruhů, které v polovičním poměru představuje i současná pražská výstava – jde o krajinomalbu klasického pojetí a o malbu s figurálními náměty. V případě autorových děl je důležitá především naléhavá atmosféra nostalgie, zmaru a pustoty, která se objevuje v obou zmiňovaných liniích. Typické jsou pro něj pohledy na holou horskou krajinu, do hloubi lesa, na opuštěná podhorská stavení – vybírá si z mnoha možností, jež krajina nabízí, právě ty, které se vymykají okamžitému diváckému přijetí, zachycuje ty, k nimž si divák musí vztah nejprve vybudovat. Výstava v galerii Vernon potrvá do 15. ledna 2008.