čeština English

Jaroslav Valečka

Dodatky

ACADEMIA PRAHA 2006

Valečka, strana 812

Valečka, Jaroslav, 27. 10. 1972 Praha. Malíř. • S: AVU v Praze (1991—98, J. Sopko, J. Hendrych); stáže na Akademii (Vestlandes Kunstakademie) v Bergenu (N, 1994), Státní akademii (Staatliche Kunstakademie) v Karlsruhe (D, 1995) a Akademii (Kunstakademie) Rotterdam (NL, 1996). Autor se věnuje tradič. malířskému médiu — technice olejové malby na plátně či lepence. Vytváří osobitý svět emotivně laděných příběhů zasazených převážně do nočního baladického krajinného rámce. Maluje i figurální kompozice, zahrnující spektrum existenciálních duševních stavů jedince v konfrontaci s každodenní banalitou (Kuřák, Nevěsta). Hl. V.—ovým výrazovým prostředkem je barva. Vychází z reálné podoby zobrazované skutečnosti, která posléze získává v kontextu sdělování individuálního obsahu symbolickou hodnotu, zejm. nadsazením reálné barevnosti, čímž se stupňuje účin jejích emotivních složek. Prvky romantické tradice jsou patrné i v ikonografii. Vedle motivů zářícího měsíce (Měsíční svit) jsou to např. rozsvícená okna domů zářící do tmy (Fara), ohně (Čarodějnice), zářící hvězdy (Bílá noc), komety, noční interiéry lesa apod. Expresivní barevnost i kresebná zkratka V.—ovy malby odkazuje víceméně k expresivnímu symbolismu Edvarda Muncha. Výrazné jsou také V.—ovy kresby mapující duševní rozpoložení jedince s jeho senzitivně vyhrocenými podobami imaginárního světa. • R (ILUSTRACE): R. Merkner, 27 básní. Praha 1998. • SV: 1997 OM Děčín; 1998 Gal. Merkner, Praha; AVU Praha (s J. Turnerem); DU Čes. Budějovice; 1999 Mrtvá ryba, Praha; 2000 Gal. Templ, Ml. Boleslav; 2001 Bayer&Bayer, Praha; 2002 Hrádek — Čes. muzeum stříbra, K. Hora (s J. Czesaným); 2002 GML Brno. • KV: 1993 AVU U Hybernů. Praha; 1994 Žáci prof. J. Sopka. Synagoga na Palmovce, Praha; Lichthalle. Karlsruhe (D) (výst. stipendistů Nadace H. von Hajek); Pen club, Praha; 1995 Swiss bank corporation competition. Londýn; Festival intern. des arts de la rue. Dijon (F); 1996 Nový zákon v umění. Gal. Ambit, Praha; 1997 Žáci prof J. Sopka. Gal. Respirium, Praha; AVU v Mánesu. Praha; 1998 Diplomanti AVU 1998. NG—VP Praha; 1999 Neplánované spojení. Mánes, Praha; 2002 Art Prague. Praha; 2003 281 m2. SG Praha; Aqua art. Gal. kritiků, Praha; 2003—04 Perfekt Tense. JPH Praha.

L: G. Kowitzke, Em Haus bej Nacht mi glohenden Hundewein. Sachsische Zeitung, 17. 9. 1997. • J. Ptáček ml., Zdánlivé trýzně J. V. Ateliér 11, 1998, Č. 20, s. 4. • M. Procházka, Obrazy J. V. Zemské noviny, 10. 9. 1998. — P. Vaňous, V-ova nokturna, Ateliér 14, 2001, Č. 1, s. 12. • P. Vaňous, J. V. Tvar 13, 2002, Č. 4, s. 1. • P. Vaňous, Dva mladí malíři na Hrádku. Kutnohorský deník 10, 2002, 24. 10., s. 19. • R. Janás, Magické obrazy J. V. České noviny, 2. 12. 2002. • Katalogy výstav.